вторник, 25 февраля 2014 г.

პროფესორი ისრაელიდან ახალი ქვეყნიერების თარგმანზე

რამოდენიმე წლის წინ ჩემს სტატიებში, რომლებიც სუფთა ფილოსოფიურ საკითხებს ეხებოდნენ, მე ახალი ქვეყნიერების თარგმანის ციტირებას ვახდენდი, ბიბლიის სხვა რამოდენიმე თარგმანის პარალელურად. შედარებითი გამოკლვლევების პარალელურად ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ თარგმანმა: მისი ავტორები ებრაული ენის ღრმა
სრუქტურულ  გაგებას პოულობენ და ხშირად ცდილობენ რომ რაც შეიძლება ზუსტად გადმოსცენ ის თარგმანის ენაზე. ნებისმიერი თარგმანი წარმოადგენს კომპრომისს, რის გამოც ცალკეული ნიუანსები მუდამ ღიაა კრიტიკისათვის, და მათ შორის ახალი ქვეყნიერების თარგმანიც არ არის გამონაკლისი. თუმცა ბიბლიის ებრაულ ნაწილში მე ვერ ვიპოვე ვერც ერთი აშკარა შეცდომა, რომლის ახსნაც შეიძლებოდა რომელიმე დოგმისადმი მიკერძოებით. მე არა ერთხელ შემითავაზებია «საგუშაგო კოშკის» ბიბლიის მოწინააღმდეგეებისთვის, რომლებიც ჩემი შეხედულებების ახსნას მთხოვდნენ, დაესახელებინათ რამოდენიმე მაგალითი, და მე მზად ვიყავი გამეკეთებინა მათთვის ხელახალი ანალიზი. ისინი ან არ აკეთებდნენ ამას, ანდა მათდამი შემოთავაზებული მუხლები (მაგალითად: დაბადება 4:13; 6:3; 10:9; 15:5; 18:20) აბსოლუტურად არ ამტკიცებდა რაიმე სახის ტენდენციურ თარგმანს.

ბენიამინ კიდარი (Benjamin Z. Kedar), ევროპული უნივერსიტეტის პროფესორი (იერუსალიმი). მოყვანილია წიგნიდან «The Role of Theology and Bias in Bible Translation», R. Furuli, Elihu Books, 1999, გვ. 297.


---------------------------------------------------------------------

თარგმნილია: http://chivchalov.blogspot.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ბლოგზე მოქმედებს მოდერაცია. არ დაიშვება კომენტარი რომელიც შეიცავს: აგრესიას, არაადეკვატურ აზრებს, პროვოკაციას, რომელიც დაწერილია უცხო ენაზე, არ ეხება სტატიის თემას, ერთი ადამიანის ბევრი კომეტარი ერთ სტატიაზე (თითოეული კომენტატორი აკეთებს ერთ კომენტარს – ამიტომ კარგად დაფიქრდით, რისი თქმა გსურთ!), სხვა კომენტარების კომენტარებს (კომენტარი სტატიას გაუკეთეთ და არა სხვის კომენტარებს). კომენტარები დისკუსიისა და დებატებისათვის არაა განკუთვნილი. დისკუსიისა და შეკითხვებისათვის, პირადი იქნება ის თუ ტექნიკური ხასიათის, გთხოვთ, გამოიყენოთ ფოსტა ან შეტყობინებების სხვა ფორმა. თქვენი კომენტარი თუ არ გამოქვეყნდა, ამაზე კომენტარებში ჩხუბი საჭირო არ არის (ეს ვერანაირად ვერ გიშველით), შეგიძლიათ ელექტრონულ ფოსტაზე მომწეროთ. დიდი ალბათობით, ჩვენ შევძლებთ პრობლემის მოგვარებას და თქვენი კომენტარი გამოჩნდება.