воскресенье, 9 февраля 2014 г.

სიმართლე საშინელ სექტაზე

      
რას იტყოდით სექტაზე, რომლის წევრებსაც ერთი ნაბიჯის გადადგმის უფლებაც კი არა აქვთ მათი წინამძღოლების ნებართვის გარეშე, რომლებიც ვალდებულები არიან დაემორჩილონ და ხელები უკოცნონ მათ?

რას იტყოდით სექტაზე, რომლის წევრებიც სჩადიან საშინელ დანაშაულებს, ისეთებს როგორიცაა აბორტი?

რას იტყოდით სექტაზე, რომლის წევრებსაც ეკრძალებათ ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრება, ჩვეულებრივი ჭამა და ნორმალური ტანსაცმლის ტარებაც კი, რის ნაცვლადაც ვალდებულები არიან ატარონ მოუხერხებელი, არა მოდური და ტიპიური მუქი ტანსაცმელი?რას იტყოდით სექტაზე, რომელიც აიძულებს თავის წევრებს იცხოვრონ წარმოუდგენელ სივიწროვეში, საერთო საცხოვრებლებში, სადაც კომფორტის მინიმუმია, გათანაბრებულია ლამის ბომჟურ ცხოვრებასთან?

რას იტყოდით სექტაზე, რომელიც კრძალავს ქორწინებას და ბავშვების ყოლას, ანგრევს ოჯახებს, რითაც უტევს ყველაზე მთავარ, ყველაზე წმინდა ოჯახურ ფასეულობებს, პროპაგანდას უწევს დაუქორწინებლობასა და უშვილობას, რითაც აუარესებს ისედაც გაუარესებულ დემოგრაფიულ სიტუაციას საქართველოში?

რას იტყოდით სექტაზე, რომელიც კრძალავს მაღალანაზღაურებად სამსახურში მოწყობას, ბიზნესის წამოწყებას, სწავლასა და კარგი განათლების მიღებას, რის სანაცვლოდაც აიძულებს თავის წევრებს დაკავდნენ მხოლოდ ყველაზე მდაბიო, ყველაზე ბინძური შრომით, რისთვისაც უხდიან საცოდავ თეთრებს ან საერთოდ არ უხდიან არაფერს?

რას იტყოდით სექტაზე, რომელიც კრძალავს ტელევიზორის ყურებას, დღესასწაულების აღნიშვნას, დისკოთეკებზე სიარულს, შვებულებაში წასვლას და სხვა ნორმალური საშუალებებით გართობას?

რას იტყოდით სექტაზე, რომლის წევრებიც ვალდებულნი არიან პრაქტიკულად მთელი დღე-ღამის განმავლობაში, შეასრულონ რელიგიური რიტუალები, რის გამოც მათ აღარ რჩებათ თავისუფალი დრო პირადი ცხოვრებისათვის?

რას იტყოდით სექტაზე, რომლის წევრებიც ვალდებულნი არიან სიღარიბეში იცხოვრონ, მაშინ როდესაც უყურებენ, როგორ დასეირნობენ მათი ხელმძღვანელები ძვირადღირებული მანქანებით?

რას იტყოდით სექტაზე, რომელიც ზღუდავს თავისი წევრების რიგ კონსტიტუციურ უფლებებს, მაგალითად: თავისუფალი გადაადგილებისა და საცხოვრებელი ადგილის არჩევის უფლებას (კონსტიტუციის 22-ე მუხლის მე-3 პუნქტი), მართვის ორგანოებში არჩევის უფლებას, ბიზნესის წამოწყებისა და ქონის უფლებას, კარიერისა და პროფესიის არჩევის უფლებას და სხვა?

აღშფოთდი ძვირფასო მკითხველო? სურვილი დაგეუფლათ რაიმე გააკეთოთ მზგავსი საშინელი სექტისაგან საზოგადოების დასაცავად? ამ შემთხვევაში მოიკრიბეთ გამბედაობა და მოემზადეთ იმის შესატყობად, რომ საქართველოში ასეთი სექტების მთელი ქსელი მოქმედებს, რომლის რიცხვიც 138-ს აღწევს. მაგრამ ნუ შეეცდებით მიმართოთ პრესას, პროკურატურას ან პარლამენტს: თქვენ მიმართვას იგნორირებას გაუკეთებენ, იმიტომ რომ ამ ქსელის წინამძღოლებს კავშირები აქვთ სახელმწიფო მმართველობის ყველაზე მაღალ ეშელონებში. ეს სექტები კანონიერ საფუძველზე მოქმედებენ, მათ წინააღმდეგ არ აღძრავენ საქმეებს და არ უწყობენ საპროტესტო გამოსვლებს, ისინი არ ხდებიან თავდასხმისა და პრესაში შავი სტატიების მსხვერპლნი. მათთან სიამოვნებით მიდიან ტურისტები, რითაც საკმაო შემოსავალი მოაქვთ მათთვის, ასევე მათ ხშირად სტუმრობენ საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწეები, რითაც ამაღლებენ მათ პრესტიჟს. ეს ხომ - მართლმადიდებლური მონასტრებია!


თარგმნილია: chivchalov.blogspot.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ბლოგზე მოქმედებს მოდერაცია. არ დაიშვება კომენტარი რომელიც შეიცავს: აგრესიას, არაადეკვატურ აზრებს, პროვოკაციას, რომელიც დაწერილია უცხო ენაზე, არ ეხება სტატიის თემას, ერთი ადამიანის ბევრი კომეტარი ერთ სტატიაზე (თითოეული კომენტატორი აკეთებს ერთ კომენტარს – ამიტომ კარგად დაფიქრდით, რისი თქმა გსურთ!), სხვა კომენტარების კომენტარებს (კომენტარი სტატიას გაუკეთეთ და არა სხვის კომენტარებს). კომენტარები დისკუსიისა და დებატებისათვის არაა განკუთვნილი. დისკუსიისა და შეკითხვებისათვის, პირადი იქნება ის თუ ტექნიკური ხასიათის, გთხოვთ, გამოიყენოთ ფოსტა ან შეტყობინებების სხვა ფორმა. თქვენი კომენტარი თუ არ გამოქვეყნდა, ამაზე კომენტარებში ჩხუბი საჭირო არ არის (ეს ვერანაირად ვერ გიშველით), შეგიძლიათ ელექტრონულ ფოსტაზე მომწეროთ. დიდი ალბათობით, ჩვენ შევძლებთ პრობლემის მოგვარებას და თქვენი კომენტარი გამოჩნდება.